Specialisten på djurskydd

mobil: 070-5156630


e-post: jan-erik@gmx.com 

 

Copyright @ 2019 eubonden.se

Efter lantmästarexamen i början på 1980-talet kom jag senare att arbeta som djur- och miljöskyddsinspektör från 1990 till 2008. Från 2005 även i rollen som nationell expert i djurskydd genom ett flertal EU-uppdrag i östra Europa. Under många år anlitades jag dessutom som konsult av flera mindre kommuner som behövde specialistkompetens. Sedan några år erbjuder jag mina tjänster i egen firma.


Oroa dig inte i onödan, kontakta mig istället!

Jan-Erik Andersson


Åloppe 106


743 86 Bälinge


mobil: 070-5156630


e-post: jan-erik@gmx.com 


Innehar F-skatt

Om

Exempel på framgångar

Djurskydd, SAM, tvärvillkor, miljö, återkrav


I firma J-E Andersson Lantbruk/ www.eubonden.se erbjuder jag dig och ditt företag rådgivning och stöd. Med omfattande erfarenhet av myndighetsarbete tillsammans med en god kunskap om praktiskt lantbruk kan jag erbjuda tjänster av högsta kvalité.


Jag ger dig förslag på strategier och skriver färdiga texter till överklaganden och andra myndighetsskrivelser. Glöm inte att förvaltningslagen är den enskildes bästa skydd mot obefogade och direkt felaktiga pålagor från myndigheter. Det lönar sig nästan alltid att överklaga beslut. Vilket visar att länsstyrelser och Jordbruksverket inte alltid är att lita på när det gäller deras bedömningar.


I flera fall har lantbrukare råkat riktigt illa ut då myndigheter begått allvarliga fel i handläggningen av deras ärenden. Men med min hjälp har det ordnat upp sig. Hos ett par av mina klienter har det inneburit att de sluppit orättfärdiga tvärvillkorsavdrag på belopp om 100.000 kronor. Även vitesförelägganden och åtalsanmälningar är sådant som jag har stor erfarenhet av att kritiskt granska utifrån att de är korrekta handlagda av myndigheterna.Även haft betydande framgång vid begäran om upphävande av djurförbud!

Kommer länsstyrelsen på inspektion? Se till att ha någon vid din sida. Ta inte emot dem själv! - ring mig så bistår jag dig vid inspektionstillfället. Vill du ha koll på läget inför en inspektion? Tillsammans kan vi i lugn och ro gå igenom förutsättningarna på just din gård.


Tveka alltså inte att höra av dig till mig för en första konsultation. Det är alltid bättre att ta tag i eventuella problem i tidigt skede. Men det är sällan för sent heller, så det lönar sig att undersöka möjligheterna.


Genomför även utbildningar och håller föreläsningar om djurskydd och lantbruksmiljö.