mobil: 070-5156630

e-post: jan-erik@gmx.com
LANTBRUKSEXPERT
............................................................................................................

EU-stöd, tvärvillkor, återkrav, djurskydd, miljöbalken


I firma J-E Andersson Lantbruk/ www.eubonden.se erbjuder jag dig och ditt företag rådgivning och stöd. Med omfattande erfarenhet av myndighetsarbete, tillsammans med en god kunskap om praktiskt lantbruk kan jag erbjuda tjänster av högsta kvalité. Även i fråga om tvistelösningar och bestridanden av betalningsansvar etc. . Går det så illa att polisen kallar till förhör kan jag vägleda genom processen och föreslå en advokat med rätt kompetens.

Jag ger dig förslag på strategier, skriver färdiga texter till överklaganden och andra myndighetsskrivelser, ofta med fullmakt för enkelhetens skull. Glöm inte att förvaltningslagen är den enskildes bästa skydd mot obefogade och direkt felaktiga pålagor från myndigheter.Det lönar sig nästan alltid att överklaga beslut, även när det inte vinner framgång. Det ger ofta en känsla av upprättelse att få komma till tals, som senare kan komma väl till pass.

Kommer länsstyrelsen på inspektion? Se till att ha någon vid din sida. Ta inte emot dem själv! - ring mig så bistår jag dig vid inspektionstillfället. Vill du ha koll på läget inför en inspektion? Tillsammans kan vi i lugn och ro gå igenom förutsättningarna på just din gård.      

Tveka alltså inte att höra av dig till mig för en första konsultation. Det är alltid bättre att ta tag i eventuella problem i tidigt skede. Men det är sällan för sent heller, så det lönar sig att undersöka möjligheterna.

Godkänd av försäkringsbolagen att som ombud företräda med rättsskydd i din lantbruksförsäkring.Om
............................................................................................................

Efter lantmästarexamen i början på 1980-talet kom jag senare att bland annat arbeta som djur- och miljöskyddsinspektör från 1990 till 2008. Från 2005 även i rollen som nationell expert i djurskydd genom ett flertal EU-uppdrag i östra Europa. Under många år anlitades jag dessutom som konsult av flera mindre kommuner som behövde specialistkompetens. Sedan år 2011 är jag en fristående aktör utan bindningar åt något håll varför jag aldrig behöver fundera över lojaliteter. Det är din rätt som tillvaratas fullt ut.
Exempel på framgångar

......................................................................................................

I många fall har lantbrukare råkat riktigt illa ut då myndigheter begått allvarliga fel i handläggningen av deras ärenden. Men med min hjälp har det ordnat upp sig. Hos flera av mina klienter har det inneburit att de sluppit orättfärdiga återkrav av EU-stöd och tvärvillkorsavdrag på belopp om flera hundratusen kronor. Även vitesförelägganden har jag har stor erfarenhet av att kritiskt granska utifrån att de är korrekta handlagda av myndigheterna. Hittills har ingen klient tvingats betala en enda krona i vite, vilket visar på myndigheters slarv och okunskap om lagar och regler.


Även haft betydande framgångar vid beslut om djurförbud samt vid upphävande av djurförbud!


Oroa dig inte i onödan, kontakta mig istället!
......................................................................................................................................................................

Jan-Erik Andersson

Åloppe 106

743 86 Bälinge

mobil: 070-5156630

e-post: jan-erik@gmx.com

Innehar F-skatt